Webinar

In het webinar ‘Scholen met Glans’ leer je de Glans-techniek kennen. De methodiek die je stap-voor-stap naar 100% ouderbetrokkenheid leidt. De Glans-techniek is ontworpen op basis van zowel wetenschappelijk onderzoek als uitgebreide praktijkkennis door het trainen van 85 schoolteams in communicatie met ouders.

Er zijn twee webinars over de Glans-techniek: het ene webinar is bestemd voor directeuren, het andere is toegesneden op teamleden.

Webinar_voor_directeuren Webinar_voor_teamleden