De opleidingen

De opleidingen van de Klaveracademie zijn voor professionals in IKC’s en het basisonderwijs. In elke opleiding staat competentie-ontwikkeling centraal.

We werken vanuit de filosofie: ‘Excellent communiceren is de sleutel tot succes’. Dit is goed te leren met de juiste begeleiding. Het brengt direct resultaat en plezier, zowel in je werk als daarbuiten.

In de interactie betrekken we vier krachten en hun onderlinge afstemming: denkkracht, gevoelskracht, wilskracht en daadkracht. We gaan uit van iemands kwaliteiten en kijken vanuit de te leren competentie wat versterking behoeft. Lees meer over onze werkwijze.

Ons opleidingsaanbod:

– De excellent communicerende IB’er

Voor IB’ers: ‘De Excellente communicerende IB’er. Een sleutel tot succes.’ IB’ers zijn de sleutel tot efficiënt leerkrachtgedrag. Leer excellent communiceren in deze opleiding en beschik zo over het juiste instrumentarium om leerkrachten professioneel te begeleiden. Naar de opleiding voor IB’ers >>>

– Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is het verborgen kapitaal van scholen en IKC’s. Het resultaat van 100% succesvolle ouderbetrokkenheid is dat ouders ambassadeur worden en kinderen hun persoonlijk record halen. Je krijgt een schoolteam met een professionele uitstraling. Speciaal voor directeuren en teams hebben we hiervoor: ‘Glans Online’. Een uitgekiend trainingsprogramma. Naar Glans Online op de Glans website >>>

– Voor schoolleiders

Als schoolleider heb je grote invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Je taken en verantwoordelijkheden zijn zowel divers als uitdagend. Ze zijn bovendien voortdurend aan verandering onderhevig. Dit vraagt een gedegen investering in je professionele ontwikkeling. Onze opleidingen gelden voor de herregistratie van het Schoolleidersregister. Naar de Schoolleiders opleidingen >>>

– Resultaatgericht coachen

Schoolcoach zijn: boeiend en uitdagend. Scholen doen een sterk appel op schoolcoaches, zeker wanneer een kind onhoudbaar gedrag vertoont. Een belangrijk facet van het werk, of beter: het fundament, is de manier waarop je communiceert. Dat is een vak apart en een uitdaging op zich. Deze opleiding is gericht op het opleiden van professionele schoolcoaches. Naar de opleiding Resultaatgericht coachen >>>

“We hebben nu tweemaal met succes een teamtraining gevolgd. Ieders rol is scherper geformuleerd. Met als gevolg een duidelijkere positionering van de stafmedewerkers binnen de organisatie.” Meer referenties